Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

De scholen in de wijk werken nauw samen. Deze samenwerking vindt plaats in een samenwerkingsverband. RK de Regenboog valt onder het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam-IJsselmonde, ook wel PPO Rotterdam-IJsselmonde genoemd.

Alle scholen moeten aan de door het samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website van de school.
Wanneer een kind op school wordt aangemeld, zal school zoveel als mogelijk proberen een passende onderwijsplek te bieden.

Bij de aanmelding moeten de ouders alle belangrijke informatie over hun kind kenbaar
maken aan de school. Ook de mogelijke extra ondersteuning die hun kind op school nodig
heeft. Tevens moeten ouders aangeven of hun kind bij meerdere scholen is aangemeld en welke de eerste school van aanmelding is.

Ouderbetrokkenheid vinden wij erg belangrijk. Ouder(s) / verzorger(s) en de school zijn samen verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waarbinnen een kind zich zo optimaal mogelijk op allerlei gebieden kan ontwikkelen. We noemen dit educatief partnerschap. Deze vorm van partnerschap, waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij de aanmelding en zal gedurende de gehele schoolloopbaan van groot belang zijn.

Klik hier voor SOP 2021