Inschrijven

Wilt u langskomen om kennis te maken en een indruk van de school te krijgen en/of wilt u uw kind inschrijven?

Peuterspeelzaal:
1. U kunt langs komen op het Gronsvelderf 105 te Rotterdam en vragen naar mevrouw M. Löbker (hoofdleidster peuterspeelzaal)
2. U kunt een telefonische afspraak maken: 06-38309516 (vragen naar mevrouw M. Löbker)
3. U kunt ook mailen:

Basisschool:
1. U kunt langskomen op het Gronsvelderf 105 te Rotterdam en vragen naar Kitty van den Bulk of Adam Woutersen (directie)
2. U kunt een telefonische afspraak maken: 010-4820463 (vragen naar Kitty van den Bulk of Adam Woutersen )
3. U kunt ook mailen naar:

Hieronder vindt u de volledige procedure van het aanmelden en inschrijven:

Aanmeldprocedure RK de Regenboog

Informatie aanmelden groep 1
Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind
aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van
samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe
aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.

Stappen voor het aanmelden
Eerst kennismaken
Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. Neem contact op met de directie en we plannen
een rondleiding in. We vertellen u dan alles over onze fijne school.
U kunt contact opnemen via of via 010-4820463.

Aanmelden
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier waar
u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont,
maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht
van ouders.

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We
nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We
gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons
schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan
uw kind. U kunt het SOP vinden op onze website: informatie → passend onderwijs.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We
nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar
schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw
kind kunnen inschrijven.

Zorgplicht
Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit
betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere
school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u
met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het
samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij
met PPO contact willen opnemen.
Wij hebben geen zorgplicht:
• Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of
schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten.
www.rkregenboog.nl
• Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het
religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is
dat Katholiek.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een
informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u
deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling
te nemen.

Wendagen
Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5
keer bij ons op school komen wennen.
Een maand voor uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u een kaartje met de naam van de leerkracht.
De leerkracht neemt contact op om wendagen met u in te plannen.

Informatie aanmelden zij-instroom
Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt?
Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de
aanmelding voor groep 1.

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij
ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we
onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook
bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms
hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen
wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw
kind definitief in.