Talent

Wij vinden het zeer belangrijk om alle kinderen zo veel mogelijk de aandacht te geven die zij nodig hebben en aan te spreken op hun talenten zodat zij zich evenwichtig kunnen ontwikkelen. Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, hebben wij een beleidsplan Talent.

Mogelijkheden bij ons op school zijn: Compacten en verrijken en deelnemen aan de LED-groep.

Bij compacten en verrijken wordt de lesstof soms compacter aangeboden (bepaalde opdrachten worden weggelaten) en daarnaast wordt verrijkingsstof ingezet.

Sommige kinderen hebben onderwijsbehoeften die verder gaan dan het dagelijkse lesprogramma in de groep. Daarom hebben wij op de Regenboog ook de zogenaamde LED-groep: de “Leer Extra Dingen-groep”. In de LED-groep komen de leerlingen één keer per week samen met ontwikkelingsgelijken en werken zij aan persoonlijke doelen. Zij krijgen uitdagender werk aangeboden om te leren ‘leren’, plannen, samenwerken, doorzetten en verbeteren van hun motivatie. De lessen worden gegeven door een leerkracht die gespecialiseerd is op het gebied van meer-en hoogbegaafdheid in het daarvoor speciaal ingerichte Ontdeklokaal. In enkele gevallen loopt een leerling zo ver voor op de leerstof dat dit gevolgen heeft voor de werkhouding, gedrag en welbevinden van de leerling. In dat geval wordt er door middel van doortoetsen bekeken of de leerling zou kunnen versnellen. Ouders worden bij dit proces betrokken.