Overblijven

Er kan op school worden overgebleven. Het toezicht gebeurt door gecertificeerde overblijfkrachten en leerkrachten.
Bij de overblijf gelden dezelfde schoolafspraken als onder schooltijd. 
U kunt voor de overblijf een strippenkaart kopen van €20,-. Op een strippenkaart kan 10x worden overgebleven.
De kaarten worden op school bewaard en blijven onbeperkt geldig. Zijn de strippen niet gebruikt aan het einde van groep 8, dan krijgt u het resterende bedrag retour.
De overblijfkaart kan door u als ouder(s)/ verzorger(s) worden betaald bij de leerkracht van uw kind. We vragen u met gepast geld te betalen.

Blijft uw kind vast over, dan kunt u met korting een jaarkaart kopen voor € 225,-. Meer informatie hierover kunt u krijgen via de leerkracht van uw kind. 

Overblijfgeld kan ook gestort worden op rekeningnummer: NL93INGB0654087679 t.n.v. RK de Regenboog.
Vermeld de naam en groep van uw kind.
Via de aansprakelijkheidsverzekering van ons schoolbestuur RVKO zijn de overblijfouders verzekerd.