Overblijven

Er kan op school worden overgebleven. Het toezicht gebeurt door gecertificeerde overblijfkrachten en leerkrachten. De kinderen moeten zich houden aan regels die gelden voor binnen en buiten. U kunt een overblijfkaart kopen van € 15,-. Op een strippenkaart van € 15,- kan 10x worden overgebleven. De kaarten worden op school bewaard en blijven onbeperkt geldig. Zijn de strippen niet gebruikt aan het einde van groep 8, dan krijgt u het resterende bedrag retour. De overblijfkaart moet door de ouder(s)/ verzorger(s) worden betaald bij de leerkracht van uw kind. We vragen u met gepast geld te betalen. Blijft uw kind vast over, dan kunt u met korting een jaarkaart kopen voor € 175,-. Informatie hierover kunt u vragen bij de leerkracht. Overblijfgeld kan ook gestort worden op rekeningnummer: NL93INGB0654087679 t.n.v RK de Regenboog. Vermeld de naam en groep van uw kind. Via de aansprakelijkheidsverzekering van ons schoolbestuur RVKO zijn de overblijfouders verzekerd.