Informatie

   Beste bezoeker,

Welkom op de site van onze peuterspeelzaal en onze basisschool. RK de Regenboog is een katholieke basisschool en peuterspeelzaal, maar wij staan open voor alle ouders en kinderen die zich in onze visie kunnen herkennen. Belangrijke uitgangspunten van onze school zijn: goede omgangsvormen en sociaal gedrag,
het bevorderen van de zelfstandigheid van kinderen evenals het bevorderen van de samenwerking tussen hen onderling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen zich ook op leergebied optimaal ontwikkelen. Wij zijn dan ook blij dat onze eindopbrengsten al een aantal jaar zeer goed zijn.

Bent u op zoek naar een peuterspeelzaal of een basisschool voor uw kind of kinderen? We nodigen u graag uit voor een persoonlijke rondleiding om een goede indruk te geven. U kunt hier een afspraak maken.

Verdere informatie  voor belangstellenden, ouders en kinderen, zoals schoolgids,  vakanties, kalender, foto’s van activiteiten zijn te vinden in bovenstaand menu.