Lekker Fit!

Onze school doet al jaren mee met Lekker Fit! Dit is een project waarbij kinderen meerdere keren per week beweeglessen krijgen en daarnaast ook twee keer per jaar werken met Lekker Fit! Boekjes die gericht zijn op een gezonde levensstijl. De groepen 1-2 gymmen in de speelzaal van het hoofdgebouw. De groepen 3 en 4 maken gebruik van de gymzaal op het Gronsvelderf. De groepen 5, 6, 7 en 8 gymmen zowel op het Gronsvelderf als in de gymzaal op het Radboudplein.

Met het LekkerFit! programma streven wij ernaar om de volgende pijlers aandacht te geven op school:
– Bewegingsonderwijslessen van vakleerkrachten
– Lespakket Lekker Fit! Over voeding en gezonde levensstijl
– Sportlessen als opstap naar een sportvereniging
– Sportvereniging terug in de wijk (schoolsportvereniging)
– De Fitmeter
– Hulp en advies van de voedingscoach
– Oudervoorlichting

  • Extra sport en beweegactiviteiten voor ouders en kinderen
  • Sporttoernooien vanaf groep 5

Één van de pijlers is de voedingscoach. De voedingscoach kun je om advies vragen om extra bewustwording te krijgen met betrekking tot voeding.

Na schooltijd biedt de school de mogelijkheid om te sporten in de schoolsportvereniging. Om lid te worden van een sportvereniging betaal je contributie, zoals dat op elke vereniging het geval is. Het jeugdsportfonds helpt ouders die het financieel moeilijk hebben. Wilt u hier meer informatie over hebben dan kunt u bij juf Haidy hiervoor terecht.

Gymleraren RK de Regenboog
Bij ons op school hebben wij drie vakleerkrachten gym.

  • Mark Wiersma (di, do)
  • Hamlet Mewafy (ma, do)
  • Bart van Muijen (ma, vr)