Samenwerking

RVKO

Onze school is aangesloten bij de RVKO (Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs). Zij biedt ouders en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs gebaseerd op een zich steeds vernieuwende katholieke traditie en op persoonlijke betrokkenheid van eenieder. Dat gebeurt vanuit de zeven kernwaarden van de RVKO: verwondering, respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en hoop. Verdere informatie kunt u vinden op www.rvko.nl

Pabo

Onze basisschool werkt samen met lerarenopleiding basisonderwijs Thomas More Hogeschool. Thomas More Hogeschool is een kleinschalige hogeschool waar de communicatielijnen kort zijn, zowel met de docenten als de studenten. Een hechte samenwerking met het basisonderwijs in Rotterdam en omgeving staat bij Thomas More Hogeschool hoog in het vaandel. Thomas More Hogeschool leidt studenten op tot zelfstandige en verantwoordelijke professionals, die zichzelf blijven ontwikkelen. Studenten van Thomas More Hogeschool leveren zelf ook een actieve bijdrage aan hun leeromgeving. Dit zorgt voor leraren met kennis, kunde en (zelf)vertrouwen die het basisonderwijs versterken.

PPO

PPO staat voor passend primair onderwijs. Zij bieden ondersteuning aan kinderen, ouders en leerkrachten in het basisonderwijs. Voor ieder kind moet er een passende onderwijsplek zijn met oog voor kwaliteit en mogelijkheden. Verder informatie kunt u vinden op www.pporotterdam.nl

SchoolSportVereniging

Verder zijn we aangesloten bij de schoolsportvereniging (SSV). Dit houdt in dat er na schooltijd verenigingen zijn die in onze wijk lessen geven. Hiermee wordt de drempel om te sporten zo laag mogelijk gemaakt om vervolgens de stap naar de locatie van de sportvereniging minder groot te maken.
Kinderen beginnen met enkele proeftrainingen om kennis te maken met het sportaanbod om vervolgens lid te worden van de vereniging. Ze kunnen maximaal twee jaar binnen de schoolsportvereniging een sport beoefenen. Daarna moeten ze doorstromen naar het reguliere aanbod van de vereniging. De sporten die worden aangeboden zijn turnen, kickboksen, basketbal, hockey, streetdance en judo.

SKVR

Onze school doet mee aan het gevarieerde cultuurtraject van de SKVR. Er wordt voor elke groep een culturele activiteit verzorgd zoals een museum- of theaterbezoek. Ook werken we samen met de wijkmuziekschool. De kinderen leren een instrument te bespelen en spelen in een orkest. De wijkmuziekschool verzorgt zijn lessen in wijkgebouw ‘De Focus’.

Brede school

Naast de reguliere lessen is er een ruim aanbod van Brede School activiteiten. Deze activiteiten vinden op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd plaatst. Kinderen kunnen zich via een informatiebrief hiervoor opgeven. Er zijn 5 periodes en de activiteiten duren tot aan een vakantie. De lessen worden gegeven door leerkrachten via Dynamic Activities.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Om lid te worden van een sport- of muziekvereniging betaal je contributie. Er bestaat een regeling voor ouders die het financieel moeilijk hebben. U kunt een aanvraag doen bij het Jeugd Sport Fonds. Deze aanvraag verloopt via de intermediair, die bij ons op school aanwezig is. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de vakleerkrachten gym of juf Haidy.

IK BEN KI

De training is een psychomotorische weerbaarheidstraining. De training heeft als doel de sociale competenties van kinderen te versterken. Via oefeningen vanuit een sterke, fysieke basis, worden sociale en mentale vaardigheden aangeleerd. Er wordt gewerkt met thema’s als houding, ademhaling, communicatie, grensgevoel en grensbewustzijn, eigenwaarde en zelfbeeld, verbinding met anderen, eigen keuzes maken, opkomen voor jezelf en de ander, vertrouwen in jezelf en de ander, jezelf presenteren en samenwerken. Het trainingsaanbod is tot stand gekomen vanuit de vraag om een dekkend netwerk te organiseren in de wijk Beverwaard.