Team

 

Directeur Adjunct-directeur Adjunct-directeur
 

Kitty van den Bulk


Angelique Slobbe-Gommers

 Ilse Kaak

 

Peuterspeelzaal                                          Intern begeleiders

Groepen 1-2                                                 Vakleerkrachten gym

Groepen 3-4                                                 Onderwijs ondersteunend personeel

Groepen 5-6                                                 Remedial Teaching en Talent

Groepen 7-8                                                 School maatschappelijk werk (SMW)