We werken op de flexgroep aan het thema kleurenmonster. De monsters hebben allemaal een verschillende kleur en ook allemaal een verschillende emotie. Het thema slaat erg aan bij de kinderen.